Obchodné podmienky  |  Doručenie tovaru  |  Reklamačný poriadok  |  Ochrana údajov  |  Tel. č. : 0948 450 092
Váš nákupný košík
0
Neobsahuje položky

Rozšírené vyhľadávanie
... všetko čo hľadáte z elektroniky ...
uvod
     Hlavná ponuka
 
     Informácie
     Platba a doručenie
V tomto internetovom obchode môžete platiť pomocou služieb ePlatby VÚB a mTransfer
mtransfer platba O doručenie Vašich zásielok sa stará
doručenie DHL
     Spolupráca
Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje a ich ochrana

Kontaktné údaje predávajúceho:
Katarína Ďuricová - DEWPSTORE
Námestie sv. Jána Bosca 22
01004 Žilina

IČO: 51039699
DIČ: 1077904344
neplatca DPH

Zapisaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina
pod číslom 580-60826

Orgán dozoru:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/
pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát)
fax: +421 /2/ 3231 3234

Prevádzka:
DewpStore
Námestie sv. Jána Bosca 22
01004 Žilina
tel.: +421 948 450092
e-mail: obchod@dewpstore.sk
web: www.dewpstore.sk


Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

My v DewpStore, prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

Pri nakupovaní a registrácii je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov o vás:
 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre),
 • voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • prihlasovanie meno v prípade registrácie,
 • vami zvolené heslo v prípade registrácie.
V prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nutná a je možné nakupovať aj bez registrácie.
Tieto osobné údaje budú použité výlučne za účelom vybavenia vašej objednávky a sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém, kde budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného zákona-po dobu 10 rokov na základe Zákona o účtovníctve. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Po registrácii môžete svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.
Vaše osobné údaje získavame bez súhlasu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s nami v zmysle čl.6 ods.1 písm.b) GDPR.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná za účelom doručenia Vašej objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti – v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.

Ak si želáte dostávať informácie o novinkách, zľavách a akciách spoločnosti DewpStore emailom, potrebujeme nato váš súhlas. Osobné údaje (email) získané za účelom informovania o novinkách, akciách a zľavách spracúvame v zmysle čl.6 ods.1 písm.a) GDPR. Súhlas nám môžete udeliť zaškrtnutím políčka „Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov DewpStore“ na dobu do odvolania. Na registráciu používame postup tzv. dvojitého explicitného súhlasu (double-opt-in), vaša registrácia bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý bude súčasťou vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu na tento účel. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás (obchodp@dewpstore.sk) a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:
 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na presnosť osobných údajov,
 • právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.
Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (kontaktné údaje nájdete na začiatku stránky)

Prepravné spoločnosti

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S
Tel: 0800 122 413
e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača
IČO: 47927682
DIČ: 2024147400
IČ DPH: SK 2024147400
Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel SRO, vložka č. 4400/
Tel: 18 345, Tel. medzinárodné hovory +421 483 217 201
e-mail: infoSK@dhl.com

2. Záverečné ustanovenia
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Informácie
Obchodné podmienky
Doručenie tovaru
Reklamačný poriadok
Ochrana údajov
Kontakt
Ako nakupovať
Ako nakupovať
Ako sa registrovať
Kontakty
e-mail: obchod@dewpstore.sk
admin: admin@dewpstore.sk
tel. č.: 0948 450 092
Copyright © Dewp 2004-2018, Dewp
TOPlist Seo servis
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Prehliadaním a nákupovaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu